Henkilöstölehti yhteisöllisyyden vahvistajana

“Henkilöstölehti on yksi hyvä tapa kasvattaa yrityksen yhteisöllisyyttä ja hitsata eri toimipisteissä työskenteleviä entistä enemmän yhteen. Meillä Raumasterilla Purkain-lehdellä on pitkät perinteet ja se on tärkeä osa yrityskulttuuriamme.

Julkaisemme lehden neljä kertaa vuodessa. Artikkeleissa avaamme muun muassa yhtiön ajankohtaisia asioita ja projekteja sekä kerromme monipuolisesti erilaisia tarinoita työntekijöistä. Keskitymme heidän toimenkuviinsa, osaamiseensa, kokemuksiinsa ja vapaa-aikaansa. Näin tulemme toinen toisillemme tutuiksi niin kollegoina kuin ihmisinä työminän takana.”

Raumasterin henkilöstölehti Purkain.

Yhteistyö Bonden kanssa

”Aloitimme yhteistyön Bonden kanssa vuonna 2018. Ensimmäinen yhdessä toteuttamamme julkaisu oli Raumasterin 35. toimintavuoden kunniaksi julkaistu juhlanumero. Onnistunut kokonaisuus oli hyvä lähtöaskel uudella yhteistyölle.

Tätä nykyä toteutamme kaikki julkaisut alusta loppuun tiiviissä yhteistyössä. Toimiva arki nojaa hyvän suunnittelun varaan. Olemme rakentaneet yhdessä Purkain-lehtien tuotantojen vuosisuunnitelman, johon on kirjattu tarkoin tärkeät päivämäärät, kuten lehtiprojektien aloituspalaverit, sisältöjen viimeiset jättöpäivät sekä taitto-, paino- ja jakeluajankohdat. Tiedämme siis jo nyt, milloin vuoden viimeistä lehteä ryhdytään tekemään.

Lehti on kehittynyt koko ajan niin sisältöjen kuin ulkoasunkin osalta. Uusin ilme ja taittomalli ovat erittäin raikkaita ja Raumasterin brändin mukaisia. Sisältöjen osalta olemme luoneet useita erilaisia juttusarjoja, joista osan toteuttaa Bonde ja osan me itse. Kaikki tämä helpottaa ideointia ja toteutusta sekä sitoo julkaisut yhteen selkeänä jatkumona.

Sen sijaan, että meillä työskentelisi vain yksi viestinnän ammattilainen, Bonden avulla meillä on käytössä useita osaajia viestinnän ja markkinoinnin eri osa-alueilta.

Kaiken keskiössä ovat lukijat, eli tässä tapauksessa meidän henkilöstömme. Heidän mielipiteillään on iso merkitys, joten toteutin alkuvuodesta 2021 palautekyselyn. Henkilöstö pääsi kertomaan ajatuksiaan ja toiveitaan muun muassa sisältöjen, ulkoasun ja lehden julkaisun osalta.

Saimme runsaasti positiivista palautetta ja tiedon siitä, että lehti koetaan tärkeäksi asiaksi. Sekä ulkoasu että sisällöt keräsivät kiitosta. Uusia sisältöideoita tuli paljon, ja reagoimmekin asiaan suunnittelemalla yhdessä Bonden kanssa niiden pohjalta uusia juttusarjoja. Saimme käyttöön ne ideat, jotka on mahdollista toteuttaa. Tämänkaltainen sparrauspu on tärkeä osa yhteistyötämme.

Paula Suominen kädessään Raumasterin henkilöstölehti Purkain.

Meillä ei ole omaa viestintään keskittyvää organisaatiota, joten saamme Bondelta kaiken tämän puolen osaamisen saman katon alta. Sen sijaan, että meillä työskentelisi vain yksi viestinnän ammattilainen, Bonden avulla meillä on käytössä useita osaajia viestinnän ja markkinoinnin eri osa-alueilta.

Arvostan yhteistyössämme sujuvuutta ja ammattimaisuutta. Keskinäisen kommunikoinnin helppous, molemminpuolinen halu kehittää ja into ideoida ovat yhdessä joustavan ja nopean reagointikyvyn kanssa avainasemassa. Arvostan sitä, että voin luottaa Bonden ottavan vastuun omasta osuudestaan ja asiat tulevat hoidetuksi laadukkaasti sovitussa aikataulussa. Kaikki tämä helpottaa omaa arkeani.”

Paula Suominen
HR-Coordinator, Raumaster Oy


Kaipaatko helppoutta, tehokkuutta ja viestinnällisiä elämyksiä?

Ota yhteyttä
antti.lehto@bonde.fi
0400 71 21 71